NTIC Národné toxikologické informačné centrum

Univerzitná nemocnica Bratislava
24 - hodinová konzultačná služba pri akútnych intoxikáciách: +421 2 5477 4166

HUBY
 
Deti a huby Muchotrávka zelená Jedovaté huby

Usporiadať fotogalériu podľa :
Dátumu pridania Názvu huby Latinského názvu huby Autora fotografie
Biela forma muchotrávky zelenej
Biela forma muchotrávky zelenej

Amanita phalloides

Autor fotografie : Bc. Milan Zelenay
Muchotrávka zelená
Muchotrávka zelená

Amanita phalloides

Muchotrávka zelená rastie od júla do októbra v listnatých aj v ihli?natých lesoch. V nižších, teplejších polohách býva ve?mi hojná. Je rozšírená v celom miernom pásme severnej pologule.

V miernom pásme severnej pologule je to najjedovatejšia huba, ktorá spôsobuje smrte?né otravy. U nás si každý rok vyžiada zbyto?ne nieko?ko ?udských životov. Hoci je muchotrávka zelená ?o do sfarbenia klobúka ve?mi variabilná, pri troche pozornosti možno sa ju nau?i? dokonale pozna?. Má svoje vonkajšie znaky, pod?a ktorých ju možno celkom bezpe?ne identifikova?. Bez dokonalej znalosti tejto huby by sa nemali hubári ani vydáva? do lesa. Už deti v škole by sa ju mali nau?i? poznáva? a rozlišova? od iných podobných húb, s ktorými si ju neskúsení návštevníci lesa zvy?ajne mýlia.

Preto pozor! Huby ktoré celkom bezpe?ne nepoznáme, nezbierajme na jedenie!Autor fotografie : Bc. Milan Zelenay
Pe?iarka jarabi?ia
Pe?iarka jarabi?ia

Agaricus phaeolepidotusPlodnica má slabú karbolovú vô?u.

Autor fotografie : Bc. Milan Zelenay
Pe?iarka páchnuca
Pe?iarka páchnuca

Agaricus xanthodermus

Rastie v lete a na jese?, ?asto vo ve?kých skupinách alebo kruhoch v tráve.

Dužina je biela a pevná, na reze nápadne sírovo žltne, najmä v spodnej, zhrubnutej ?asti. Chu? je mierna, vô?a nepríjemne karbolová (pripomína atrament).

Huba je považovaná za mierne jedovatú, pretože citlivým osobám môže spôsobi? tráviace ?ažkosti, najmä po požití vo vä?šom množstve.Autor fotografie : Bc. Milan Zelenay
Hríb satanský
Hríb satanský

Boletus satanas

Hríb satanský rastie od júla do septembra v svetlých listnatých lesoch, najmä pod bukmi, dubmi a hrabmi. Je to teplomilný hríb a je rozšírený v teplých oblastiach Európy.

Je to jedovatý hríb, najmä za surova, ale smrte?né otravy nespôsobuje. Otrava hríbom satanským sa prejavuje k??ovitým dávením, ktoré trvá ?asto aj 6 hodín. Mladé plodnice lákajú svojou krásou, staré, naopak, svojím nepríjemným zápachom odpudzujú. V niektorých krajoch ho po dôkladnom uvarení jedia. My ho neodporú?ame zbiera? na jedenie.

?udové názvy : satan, mlynár, karmazín, kumher

Autor fotografie : Bc. Milan Zelenay
Bedli?ka páchnuca
Bedli?ka páchnuca

Lepiota cristata

Autor fotografie : Bc. Milan Zelenay
Muchotrávka slamovožltá
Muchotrávka slamovožltá

Amanita gemmata

Muchotrávka slamovožltá rastie od mája do októbra v listnatých aj v ihli?natých lesoch, naj?astejšie v pieso?natých pôdach. Býva dos? hojná. Je rozšírená v celom miernom pásme severnej pologule.

Túto hubu pokladali v minulosti za jedlú. Viacero skúseností však dokázalo, že je mierne jedovatá. Dôkaz o tom podal slovenský mykológ I. FÁBRY (1953), ktorý jej jedovaté ú?inky vyskúšal sám na sebe.Autor fotografie : Bc. Milan Zelenay
Lú?nica kuže?ovitá
Lú?nica kuže?ovitá

Hygrocybe conica

Rastie v tráve alebo machu na lúkach alebo v presvetlených lesoch. Rastie koncom leta a na jese?. Je bežným druhom severného mierneho pásma a na nových trávnatých plochách sa z Lú?nic objavuje ako prvá.Autor fotografie : Bc. Milan Zelenay
Na stránke www.nahuby.sk nájdete fotografie húb, podrobnejšie články a informácie o hubách.
Po slovensky   English   Deutsch

Vyhľadávanie:
Vlastné vyhľadávanie
Zoradiť podľa:
Relevance
Relevance
Date
Web
 
 
 

Kontakt

Non - stop linka:
Konzultačná služba pri akútnych intoxikáciách
+421 2 54 774 166

NTIC
Limbová 5,
833 05 Bratislava
Tel.: +421 2 5465 2307
GSM: +421 911 166 066
E-mail: ntic@ntic.sk

Kontakt pre výrobcov (KBÚ):
Tel.: +421 2 5465 2307
E-mail: kbu@ntic.sk

          © 2015 - Národné toxikologické informačné centrum, Univerzitná nemocnica Bratislava, Pažítková 4, 821 01 Bratislava, Slovenská republika, tel.: +421 2 48234 111, www.unb.sk
          WebCoding © 2010 RITECH s.r.o;   WebReDesign 2015 - Martin Lukáč     

Úvodná stránka