NTIC Národné toxikologické informačné centrum

Univerzitná nemocnica Bratislava
24 - hodinová konzultačná služba pri akútnych intoxikáciách: +421 2 5477 4166, +421 911 166 066
Úvodná stránka

Kniha Neotrávte sa! je príručkou prvej pomoci pri otravách v domácnosti.
VEREJNOSŤ
 
Lieky Chemikálie Rastliny, huby Chemikálie v domácnostiCHEMIKÁLIE V DOMÁCNOSTINiektoré chemikálie a čistiace prostriedky
používané v domácnostiach môžu spôsobiť pri nesprávnom použití závažné poškodenie zdravia. Nebezpečné sú najmä pre malé deti, ktoré sú veľmi zvedavé a ani prípadný zápach prostriedku ich neodradí od toho, aby ho ochutnali. Preto je potrebné všetky chemikálie a čistiace prostriedky uchovávať tak, aby sa k nim deti nedostali. Vysoko riskantné je prelievať prostriedky z originálneho balenia do fliaš od minerálky, piva, vína a podobne. Zaznamenali sme viac prípadov závažného poškodenia zdravia, keď sa dospelí aj deti napili z takýchto fliaš v domnení, že obsahujú pôvodné nápoje.

Chemikálie a čistiace prostriedky

Čistiace a dezinfekčné prostriedky na WC :
Husté gély, ktoré zanechajú vašu toaletu žiarivo čistú a vydezinfikovanú obsahujú silné kyseliny alebo zásady. Tieto látky majú leptavé účinky, po požití spôsobujú poleptanie dutiny ústnej, pažeráku a žalúdka.

Čističe sifónov, čističe grilov, rúr na pečenie:
Podobne ako vyššie spomínaná skupina obsahujú látky s leptavým účinkom, po požití možné závažné poškodenie zdravia.

Dôležité upozornenie - Nemiešať viac čistiacich prostriedkov súčasne. Napríklad: pri zmiešaní prípravku s obsahom chlornanu sodného s prípravkom obsahujúcim kyselinu fosforečnú sa do prostredia uvoľňuje chlór, ktorý pôsobí dráždivo na oči a na dýchacie cesty. Postihnutému slzia oči, je prítomný silný dráždivý kašeľ, u astmatikov je riziko vzniku astmatického záchvatu.

Opatrne treba postupovať aj pri čistení záhradných bazénov. Je nevyhnutné presne dodržiavať návod na použitie, pretože pri nesprávnej manipulácii hrozí vyššie podrobnejšie opísaná otrava chlórom.

Chemikálie na čistenie záhradných  bazénov

Je leto čas rôznych párty a grilovačiek. Aj počas nich hrozí deťom nebezpečie otravy. Určite všetci poznáte tekuté podpaľače, ktoré uľahčujú zapálenie ohňa pri opekaní a grilovaní. Obsahujú uhľovodíky, pri požití často dochádza k vdýchnutiu uhľovodíkov a k vzniku ťažkého zápalu pľúc.

Chemikálie a čistiace prostriedky

Pesticídy

Pesticídy

Pesticídy sú prípravky určené na likvidáciu škodcov- rastlinného, živočíšneho pôvodu.

Pri práci s pesticídmi treba presne dodržiavať návod na použitie. Tzv. organofosforové pesticídy sú vysoko toxické látky, spôsobujú závažné intoxikácie, ktoré sa môžu skončiť až úmrtím. Veľmi rýchlo sa vstrebávajú pľúcami, očnými spojivkami, rýchlo sa vstrebávajú po požití, a vstrebávajú sa aj cez neporušenú kožu ! Preto je pri postrekovaní nevyhnutné používať vhodné oblečenie, nejesť, nepiť, resp. nefajčiť.

Prípravky je nutné uchovávať v originálnych nádobách, najlepšie v uzamknutých  priestoroch, aby k nim nemali prístup deti.

Po slovensky   English  

Vyhľadávanie na NTIC.SK:

Kontakt

Non - stop linka:
Konzultačná služba pri akútnych intoxikáciách
+421 2 5477 4166
+421 911 166 066

NTIC
Limbová 5,
833 05 Bratislava
E-mail: ntic@ntic.sk

Kontakt pre výrobcov (KBÚ):
Tel.: +421 2 5465 2307
E-mail: kbu@ntic.sk


 


Každoročne dochádza neraz i k závažným intoxikáciám detí i dospelých najmä v letnom období, počas prázdnin a dovoleniek.Antidotárium bolo napísané s cieľom uľahčiť orientáciu v používaní antidot (protijedov) pri akútnych intoxikáciách.

          © 2015 - Národné toxikologické informačné centrum, Univerzitná nemocnica Bratislava, Pažítková 4, 821 01 Bratislava, Slovenská republika, tel.: +421 2 48234 111, www.unb.sk
          WebCoding © 2010 RITECH s.r.o;   WebReDesign 2015 - Martin Lukáč