NTIC Národné toxikologické informačné centrum

Univerzitná nemocnica Bratislava
24 - hodinová konzultačná služba pri akútnych intoxikáciách: +421 2 5477 4166, +421 911 166 066
Úvodná stránka

Kniha Neotrávte sa! je príručkou prvej pomoci pri otravách v domácnosti.
HADY
 
Odborné články Hady na Slovensku Fotogaléria hadov


UHRYZNUTIE HADOMUhryznutie hadom u nás patrí k zriedkavejším javom. V Národnom toxikologickom informačnom centre /NTIC/ bolo napríklad za rok 2005 hlásených 7 prípadov, čo je okolo 0,9% všetkých konzílií. Napriek tomu chceme poukázať na symptómy a správnu liečbu.Vstreknuté množstvo jedu :

Jedovaté hady - u nás Vretenica severná /Vipera berus/- produkujú jed ako prostriedok získavania potravy, preto ho zbytočne nemíňajú a pri uhryznutí v 30-50% jed nevystreknú.Odporúčania pacientovi :

Zachovať pokoj, /panika má často krát nebezpečnejšie následky ako samotné uhryznutie/. Znehybniť zasiahnutú časť tela a dodržiavať pokojový režim - žiadny pohyb, /aby sa vniknutie jedu do ostatných častí neurýchlilo a celá obehová sústava sa nadmerne nezaťažila/. Sú popísané prípady keď nadmerná telesná aktivita po uhryznutí viedla k smrti zlyhaním srdca.Rozmanitosť príznakov závisí od toho

- či a koľko jedu bolo vstreknuté

- aký je vek, telesná hmotnosťa zdravotný stav pacienta /deti a starší ľudia reagujú citlivejšie/

- kde je miesto uhryznutia - v 95% je na končatinách, čo je menej nebezpečné ako napr. na krku v blízkosti veľkých ciev

- aký bol postup pri prvej - laickej pomoci / zhoršenie príznakov pri nadmernej telesnej aktivite, „vyrezávaní“, „vysávaní rany“, ....

- aká je psychická reakcia po pohryznutí /aj jeho okolia / - strach a panika vyvolajú rôzne vegetatívne symptómy, nezávisle od toho či bol jed vstreknutý.Lokálne príznaky /v mieste uhryznutia/ :

Často sú viditeľné vpichy po zuboch, počiatočná bolesť môže chýbať. V priebehu prvých 2 hodín po uhryznutí vznikne väčšinou miestny opuch, už sprevádzaný bolesťou. Opuch sa môže rozšíriť na celú končatinu až trup často až po 48 - 72 hodinách. Obyčajne po 24 hodinách opuch zmodrá. Môžu vzniknúť pľuzgiere a krvné podliatiny, zväčšenie regionálnych lymfatických uzlín, asi v 50% sa vyvinie trombóza žíl predkolenia. Odumretie tkaniva je zriedkavé.

Ak bol jed aplikovaný do žily, môžu lokálne zmeny chýbať.Systémové /celkové/ príznaky :

Tráviaci trakt : až u 56% postihnutých sú bolesti brucha /môžu imitovať náhlu brušnú príhodu/, nevoľnosť, vracanie, hnačky v priebehu 1.hodiny.Výnimočne môže postihnutý vracať krv.

Srdcovocievny systém : /najvážnejšie príznaky/ krátko po uhryznutí je bledosť a slabosť, potenie, pokles krvného tlaku, zrýchlený tep, / môže byť aj nepravidelný/, šokový stav - ten sa vyvinie obyčajne hneď, zriedkavo po 6. hodinách od uhryznutia. Obehové príznaky sa často normalizujú spontánne, môžu mať však aj zdĺhavý priebeh.

Nervový systém : nevoľnosť, závrate, strach, pokles očných viečok, poruchy prehĺtania a reči, mravenčenie a ochrnutie zasiahnutých častí sú popisované hlavne pri uhryznutí hadom na juhu Európy. Výnimočne je porucha vedomia až kóma. Deti sú v prvých dňoch po uhryznutí často spavé a podráždené.

Obličky : priame toxické poškodenie obličiek v našich zemepisných šírkach je zriedkavé. Ide o druhotné poškodenie obličiek pri hemolýze /rozpade krviniek/ a ako dôsledok straty tekutín a nedostatočného prekrvenia /vyššie uvedené príčiny/.

Dýchací trakt : skoré príznaky - opuch slizníc horných dýchacích ciest a spazmy priedušiek, neskoré príznaky - /u detí/ opuch pľúc po 3-5 dňoch.

Alergická reakcia : začervenanie pokožky, žihľavka, rôzne kožné vyrážky, opuch očných viečok, tváre, zúženie priedušiek so sťaženým dýchaním, až anafylaktická reakcia. Nebezpečný je opuch jazyka. Poruchy zrážanlivosti krvi.Prvá pomoc :

- upokojenie postihnutého

- končatinu imobilizovať, opatrne očistiť ranu /ranu neošetrovať, vyhnúť sa tlaku na poškodenom mieste/

- postihnutého čo najskôr transportovať do nemocničného zariadenia

- pri bolesti možno podať paracetamol /nepodávať acylpyrin /,

- pri žihľavke liek proti alergii

- zabezpečiť dostatočný príjem tekutín

- vylúčiť fyzickú námahu /chôdza/

- sledovať rozsah opuchuNesmie sa :

- vyrezávať ranu ani vysávať ústami

- naložiť škrtidlo

- vypaľovať ranu

- prikladať ľadO podaní antiséra rozhodne lekár.

Antisérum: Viper Venom Antitoxin je súčasťou povinnej antidotovej výbavy nemocníc.

V prípade uhryznutia cudzokrajným jedovatým hadom má NTIC prehľad o uložení antisér.


Po slovensky   English  

Vyhľadávanie na NTIC.SK:

Kontakt

Non - stop linka:
Konzultačná služba pri akútnych intoxikáciách
+421 2 5477 4166
+421 911 166 066

NTIC
Limbová 5,
833 05 Bratislava
E-mail: ntic@ntic.sk

Kontakt pre výrobcov (KBÚ):
Tel.: +421 2 5465 2307
E-mail: kbu@ntic.sk


 


Každoročne dochádza neraz i k závažným intoxikáciám detí i dospelých najmä v letnom období, počas prázdnin a dovoleniek.Antidotárium bolo napísané s cieľom uľahčiť orientáciu v používaní antidot (protijedov) pri akútnych intoxikáciách.

Vyhlásenie o prístupnosti

© 2015 - Národné toxikologické informačné centrum, Univerzitná nemocnica Bratislava, Pažítková 4, 821 01 Bratislava, Slovenská republika, tel.: +421 2 48234 111, www.unb.sk

WebCoding © 2010 RITECH s.r.o; 2015 - UNB