NTIC Národné toxikologické informačné centrum

Univerzitná nemocnica Bratislava
24 - hodinová konzultačná služba pri akútnych intoxikáciách: +421 2 5477 4166, +421 911 166 066
Úvodná stránka

Kniha Neotrávte sa! je príručkou prvej pomoci pri otravách v domácnosti.
HADY
 
Odborné články Hady na Slovensku Fotogaléria hadov

VRETENICE A UŽOVKY

AKO ICH ROZOZNAŤ ?

Užovka obyčajnáVretenica obyčajná
http://www.hady.czweb.org/ako.htm

Z početnej triedy hadov žijú na Slovensku užovky a vretenice. Na území Slovenska žije jediný jedovatý had Vretenica severná (zmija) a štyri druhy užoviek, ktoré nie sú jedovaté (môžu však uhryznúť).
Vretenice aj užovky sú na našom území značne rozšírené. Z hľadiska bezpečnosti je dôležité a dobré vedieť ich rozlíšiť.

Zafarbením a kresbou pripomína vretenicu severnú užovka hladká.

Pre svoj celkový vzhľad – podoba zafarbenia tela, ale predovšetkým kresba hlavy a škvrny na chrbte – je táto užovka často zamieňaná za vretenicu, a hoci je úplne neškodná, býva zbytočne zabíjaná.

Vretenica obyčajná     Užovka obyčajná
Vretenica obyčajná                                Užovka obyčajná

http://www.naturfoto.cz/zmije-obecna-fotografie-1706.html
http://www.nahuby.sk/obrazok_detail.php?obrazok_id=104746&next_img_type=gallery

Rozlišovací znak Vretenica severná
Vipera berus
Užovka hladká
Coronella austriaca
VEĽKOSŤ telo je zavalité, má pomerne krátky chvost dĺžka 60 – 80 cm štíhla s dlhým chvostom dorastá do veľkosti asi 80 cm
HLAVA úzka trojuholníkového tvaru výrazne širšia ako krk tupo zakončená sploštená len nevýrazne odlíšená od krku
HLAVOVÉ ŠTÍTKY množstvo menších štítkov, čelný a dva temenné štítky sú výrazné niekoľko väčších pravidelných hlavových štítkov
OČI zvislá elipsovitá zrenica okrúhla zrenica
ŠKVRNY na krku je výrazný tvar písmena "V“ - podkovovitá škvrna za hlavou,

- obvykle dva rady priečnych prerušovaných škvŕn,
ktoré od seba bývajú oddelené a často tvoria akýsi rebríkovitý vzor – dokážu vytvoriť vzhľad veľmi podobný kresbe chrbta vretenice

- niekedy škvrny môžu byť zliate do pozdĺžnych pásov, ktoré sa objavujú na prednej časti chrbta hneď za hlavou.
KRESBA výrazná kľukatá čiara na chrbte škvrny zapadajúce do jednotlivých uhlov kľukatej čiary na bokoch hnedý, čierno lemovaný pás sa tiahne od špičky nosa cez oko až ku krku

Spoľahlivý znak je štrbinová vertikálna zrenica
- zvislá elipsovitá zrenica vretenice.

Tým sa vretenica vo všeobecnosti odlišuje od ostatných hadov žijúcich na Slovensku.
Všetky u nás žijúce užovky, ktoré nie sú jedovaté, majú okrúhle zreničky. Dá sa to rozoznať už z dvoch metrov.


Báli ste sa hada?


Myslíte si, že už viete bezpečne rozoznať hady žijúce na Slovensku?
Rozoznáte jednotlivé druhy nejedovatých užoviek žijúcich na Slovensku?
Rozpoznáte bezpečne jedovatú vretenicu – zmiju od nejedovatých užoviek?
Skôr ako ich stretnete v prírode skúste sa v bezpečí otestovať.

http://priroda.sdas.cz/testy/test0056.htm


Vychutnajte si v pohode krásu našej prírody.

Základom spolužitia hadov a človeka je vzájomný rešpekt.
Ak my necháme na pokoji hady, oni nechajú na pokoji nás.

Deťom je nutné vysvetliť, aby žiadne hady v nijakom prípade nikdy nechytali do rúk!

Hady na Slovensku

     Jedovaté hady
          Vretenica severná

     Nejedovaté hady
          Užovka obojková – Natrix natrix
          Užovka hladká – Coronella austriaca
          Užovka stromová – Zamenis longissimus
          Užovka fŕkaná – Natrix tessellata

     Intoxikácia
          Toxíny
          Lokálne príznaky intoxikácie
          Celkové príznaky intoxikácie

     Terapia
          Prvá pomoc laická
          Postup pri ohlasovaní nehody
          Antisérum hadieho jedu
          Epidemiológia pohryzenia vretenicou severnou

     Ako ich rozpoznať
          Rozlíšenie užovky a vretenice

Po slovensky   English  

Vyhľadávanie na NTIC.SK:

Kontakt

Non - stop linka:
Konzultačná služba pri akútnych intoxikáciách
+421 2 5477 4166
+421 911 166 066

NTIC
Limbová 5,
833 05 Bratislava
E-mail: ntic@ntic.sk

Kontakt pre výrobcov (KBÚ):
Tel.: +421 2 5465 2307
E-mail: kbu@ntic.sk


 


Každoročne dochádza neraz i k závažným intoxikáciám detí i dospelých najmä v letnom období, počas prázdnin a dovoleniek.Antidotárium bolo napísané s cieľom uľahčiť orientáciu v používaní antidot (protijedov) pri akútnych intoxikáciách.

          © 2015 - Národné toxikologické informačné centrum, Univerzitná nemocnica Bratislava, Pažítková 4, 821 01 Bratislava, Slovenská republika, tel.: +421 2 48234 111, www.unb.sk
          WebCoding © 2010 RITECH s.r.o;   WebReDesign 2015 - Martin Lukáč