NTIC Národné toxikologické informačné centrum

Univerzitná nemocnica Bratislava

24 - hodinová konzultačná služba pri akútnych intoxikáciách: +421 2 5477 4166
Kniha Neotrávte sa! je príručkou prvej pomoci pri otravách v domácnosti.
HADY
 
Odborné články Hady na Slovensku Fotogaléria hadov

ANTISÉRUM HADIEHO JEDU

Antisérum hadieho jedu nemôže byť podané mimo nemocničného zariadenia.

Antisérum nie je jediný účinný prostriedok,
ktorý môže zachrániť život uhryznutého človeka.

Jeho podanie je nevyhnutné iba v mimoriadne závažných prípadoch:

- u pacientov v šokovom stave
- pri závažných príznakoch GIT (gastrointestinálneho traktu-tráviaceho traktu)
- pri závažnejších neurologických príznakoch
- pri pretrvávajúcich poruchách hemokoagulácie (zrážanlivosti krvi)
- pri extrémnych lokálnych príznakoch.


O podaní antiséra rozhodne lekár.

Pri podaní hadieho antiséra je vysoké riziko vzniku alergickej reakcie, ktoré môže byť pre pacienta nebezpečnejšie ako uhryznutie vretenicou.

Neodporúča sa preto podať alergickým pacientom.

Musí sa podávať v zariadení, kde je kompletná možnosť liečby anafylaktickej reakcie.

Niektorí odborníci považujú za nutné podanie antiséra len v prípade, keď zlyhali všetky možnosti liečby.

NTIC a ZÁSOBA ANTISÉR

V prípade uhryznutia hadom má NTIC prehľad o uložení antisér aj v zahraničí a môže byť nápomocným pri ich akútnom obstarávaní.

Antisérum
European Viper Venom Antiserum
SÉRUM PROTI JEDU EURÓPSKYCH VRETENÍC

Je súčasťou povinnej výbavy nemocníc antidotami. Ak nemocnica v aktuálnom čase z akýchkoľvek príčin nedisponuje potrebným antisérom je možnosť si v nutných prípadoch požičať z  tzv. „ železnej rezervy“ uloženej v NTIC.

Hady na Slovensku

     Jedovaté hady
          Vretenica severná

     Nejedovaté hady
          Užovka obojková – Natrix natrix
          Užovka hladká – Coronella austriaca
          Užovka stromová – Zamenis longissimus
          Užovka fŕkaná – Natrix tessellata

     Intoxikácia
          Toxíny
          Lokálne príznaky intoxikácie
          Celkové príznaky intoxikácie

     Terapia
          Prvá pomoc laická
          Postup pri ohlasovaní nehody
          Antisérum hadieho jedu
          Epidemiológia pohryzenia vretenicou severnou

     Ako ich rozpoznať
          Rozlíšenie užovky a vretenice

Použité zdroje:

Micromedex, 2009
KRESÁNEK J., PLAČKOVÁ S.: Uhryznutie vretenicou.
In: Šašinka M., Šagát T., Kovács L.: Pediatria, Herba, 2007, s. 1282
PLAČKOVÁ S., CAGÁŇOVÁ B., KRESÁNEK J., BÁTORA I.: Protijedy (Antidotá).
In: Šašinka M., Šagát T., Kovács L.: Pediatria, Herba, 2007, s. 1260 – 1263


Vyhľadávanie:
Každoročne dochádza neraz i k závažným intoxikáciám detí i dospelých najmä v letnom období, počas prázdnin a dovoleniek.Antidotárium bolo napísané s cieľom uľahčiť orientáciu v používaní antidot (protijedov) pri akútnych intoxikáciách.

    © 2015 Univerzitná nemocnica Bratislava, Pažítková 4, 821 01 Bratislava, Slovenská republika, tel.:+421 2 48234 111, web: www.unb.sk