NTIC Národné toxikologické informačné centrum

Univerzitná nemocnica Bratislava
24 - hodinová konzultačná služba pri akútnych intoxikáciách: +421 2 5477 4166, +421 911 166 066
Úvodná stránka

Kniha Neotrávte sa! je príručkou prvej pomoci pri otravách v domácnosti.
HADY
 
Odborné články Hady na Slovensku Fotogaléria hadov

Hady na Slovensku

HADY NA SLOVENSKU

Had nie je svojim uspôsobením a povahou zameraný na spolužitie s človekom. Akýkoľvek neodôvodnený kontakt môže znamenať traumu pre obidve strany. Dve zásadné činnosti, kedy sa človek stretáva s jedovatým hadom a možnosťou uhryznutia sú chov hadov a pobyt v teréne s ich výskytom.

I keď je pravdepodobnosť uhryznutia hadom štatisticky veľmi nízka, rovnako ako u iných postihnutí a chorôb i pre uhryznutie hadom platí :

najlepšia terapia je prevencia.

Na Slovensku žije jedovatá Vretenica severná a nejedovaté druhy užoviek. Čo o nich vieme? Rozoznávame ich? Poznáme prevenciu pred uhryznutím hadom? Vieme, ako sa správať v prípade ak už k uhryznutiu prišlo? Základom spolužitia hadov a človeka je vzájomný rešpekt. Ak my necháme na pokoji hady, nechajú nás tiež na pokoji. Prevencia je vždy lepšia ako následné riešenia zložitých problémov. Je preto dobré poznať najdôležitejšie fakty o incidencii, epidemiológii pohryzenia hadmi u nás, ale aj o vyskytujúcich sa druhoch hadov žijúcich na Slovensku a ich identifikácii, poznatky o zložení jedu, jeho účinkoch, prvej pomoci, terapeutických postupoch. Poznanie faktov môže pomôcť účinne sa chrániť pred uhryznutím hadom.

Preto vám predstavujeme hady žijúce na Slovensku.

Jedovaté hady
Vretenica
Intoxikácia
Terapia, prvá pomoc

Nejedovaté hady
Užovky

Ako ich rozpoznať

Po slovensky   English  

Vyhľadávanie na NTIC.SK:

Kontakt

Non - stop linka:
Konzultačná služba pri akútnych intoxikáciách
+421 2 5477 4166
+421 911 166 066

NTIC
Limbová 5,
833 05 Bratislava
E-mail: ntic@ntic.sk

Kontakt pre výrobcov (KBÚ):
Tel.: +421 2 5465 2307
E-mail: kbu@ntic.sk


 


Každoročne dochádza neraz i k závažným intoxikáciám detí i dospelých najmä v letnom období, počas prázdnin a dovoleniek.Antidotárium bolo napísané s cieľom uľahčiť orientáciu v používaní antidot (protijedov) pri akútnych intoxikáciách.

Vyhlásenie o prístupnosti

© 2015 - Národné toxikologické informačné centrum, Univerzitná nemocnica Bratislava, Pažítková 4, 821 01 Bratislava, Slovenská republika, tel.: +421 2 48234 111, www.unb.sk

WebCoding © 2010 RITECH s.r.o; 2015 - UNB