NTIC Národné toxikologické informačné centrum

Univerzitná nemocnica Bratislava
24 - hodinová konzultačná služba pri akútnych intoxikáciách: +421 2 5477 4166, +421 911 166 066
Úvodná stránka

Kniha Neotrávte sa! je príručkou prvej pomoci pri otravách v domácnosti.
HADY
 
Odborné články Hady na Slovensku Fotogaléria hadov

INTOXIKÁCIA

NAJČASTEJŠIE PRÍČINY UHRYZNUTIA VRETENICOU

VRETENICA SEVERNÁ (vretenica obyčajná, vretenica kľukatá)
Vipera berus – (Linné 1758)
Viperidae

Hlavnou a najčastejšou obranou hadov je útek. Ani v teréne, ktorý sa často „hemží“ hadmi, nemusíme pri normálnej chôdzi žiadneho z nich zaregistrovať.

Hady resp. plazy, sú rovnako ako všetky zvieratá žijúce vo voľnej prírode, plaché a vždy sa snažia človeku vyhnúť. Vretenica je pokojný a neagresívny had. Samotársky žijúce vretenice sú veľmi plaché a zvyčajne zmiznú do úkrytu skôr, než ich vôbec stačíte spozorovať. Ak nemajú možnosť úteku, zvinú sa do kruhu a so zdvihnutou hlavou sledujú narušiteľa. Ak to nezaberie predvádzajú výstražné výpady hlavou. Väčšinou so zatvorenými ústami lebo nechcú uhryznúť len zastrašiť. Jed je pre hada to najcennejšie čo má a tvorba jedu je preňho energeticky náročná. Z tohto dôvodu si nemôže dovoliť bezdôvodne ním plytvať. Pokiaľ môže, človeku sa vyhýba. Jed používa na lovenie pre získanie potravy. Potravou hadov sú najmä drobné hlodavce, obojživelníky, jašterice, prípadne mladé vtáky a vtáčie vajcia.


PREVENTÍVNE PRAVIDLÁ SPRÁVANIA SA

Pobyt v prírode so zvýšeným výskytom nebezpečných jedovatých hadov prináša isté pravidlá, ktorých dodržiavanie je veľmi dôležité. Súčasťou oblečenia by mali byť pevné topánky, dlhé nohavice, rovnako košeľa je vhodnejšia s dlhým rukávom. V mieste pobytu alebo táborenia je chybou odhadzovanie odpadu, ktorý priláka hlodavce a následne potom hady.

Preventívne pravidlá správania sa v teréne s možným výskytom hadov možno zhrnúť do nasledujúcich bodov :

 • Nestrkaj ruky a nohy do miest, kde dobre nevidíš a kam sa skôr nepozrieš.
 • Nezdvíhaj a neotáčaj kamene a spadnuté drevo rukami, použi palicu alebo dobre obuté nohy s chráneným členkom.
 • Neruš hady.
 • Nedávaj spací vak do blízkosti skál, kameňov, odpadkov a blízko vchodu do jaskyne.
 • Nesadaj si bez toho, aby si najskôr dobre skontroloval miesto.
 • Nezbieraj drevo na oheň po zotmení.
 • Neprekračuj spadnutý kameň, pokiaľ nie je vidieť na druhú stranu. Vystúp najskôr hore.
 • Nenavštevuj miesta so zvýšeným výskytom hadov bez zodpovedajúceho oblečenia a obutia.
 • Neber do rúk čerstvo zabitého hada.
 • Nepodliezaj ploty tam, kde je vysoká tráva alebo neprehľadný terén.
 • Neschádzaj z cesty, aby si zabil hada. Tisíce ľudí je pohryznutých jedovatým hadom, pretože sa snažia zabiť ho bez znalosti jeho zvykov a chovania.
 • Ak stretneš hada v prírode, najdôležitejšie je nespanikáriť a zachovať pokoj.

K uhryznutiu vretenicou dochádza zväčša kvôli :

 • ľudskej neopatrnosti – k uhryznutiu človeka dôjde iba ak sa cíti vretenica ohrozená (preto na ňu nestúpte, nebite ju a pod.) K útoku a jedovatému pohryznutiu dochádza najmä vtedy, ak ju prekvapíme a nemá možnosť úniku.
 • provokovaniu alebo dráždeniu hada – ak ju úmyselne nedráždite, nehrozí vám žiadne nebezpečenstvo. Treba si uvedomiť, že jed má na ulovenie veľkostne odpovedajúcej koristi. Tá je 1000x násobne menšia ako človek.
 • v dôsledku nepozornosti rodičov môžu byť ohrozené deti. Deti sa vo všeobecnosti zvierat neboja. Dieťa si nebezpečenstvo neuvedomuje a napriek výpadom hada v obrannej polohe sa ho snaží chytiť. To môže mať nepríjemné následky. Je dôležité včasné poučenie detí o možnom nebezpečenstve vyplývajúcom z blízkeho kontaktu s hadom. Deťom je nutné vysvetliť, aby žiadne hady v nijakom prípade nikdy nechytali do rúk!

  Ak aj napriek opatrnosti dôjde k uhryznutiu je potrebné si zapamätať ako daný had vyzeral. V každom prípade je nutné čo najskôr vyhľadať lekársku pomoc.

Hady na Slovensku

     Jedovaté hady
          Vretenica severná

     Nejedovaté hady
          Užovka obojková – Natrix natrix
          Užovka hladká – Coronella austriaca
          Užovka stromová – Zamenis longissimus
          Užovka fŕkaná – Natrix tessellata

     Intoxikácia
          Toxíny
          Lokálne príznaky intoxikácie
          Celkové príznaky intoxikácie

     Terapia
          Prvá pomoc laická
          Postup pri ohlasovaní nehody
          Antisérum hadieho jedu
          Epidemiológia pohryzenia vretenicou severnou

     Ako ich rozpoznať
          Rozlíšenie užovky a vretenicePo slovensky   English  

Vyhľadávanie na NTIC.SK:

Kontakt

Non - stop linka:
Konzultačná služba pri akútnych intoxikáciách
+421 2 5477 4166
+421 911 166 066

NTIC
Limbová 5,
833 05 Bratislava
E-mail: ntic@ntic.sk

Kontakt pre výrobcov (KBÚ):
Tel.: +421 2 5465 2307
E-mail: kbu@ntic.sk


 


Každoročne dochádza neraz i k závažným intoxikáciám detí i dospelých najmä v letnom období, počas prázdnin a dovoleniek.Antidotárium bolo napísané s cieľom uľahčiť orientáciu v používaní antidot (protijedov) pri akútnych intoxikáciách.

          © 2015 - Národné toxikologické informačné centrum, Univerzitná nemocnica Bratislava, Pažítková 4, 821 01 Bratislava, Slovenská republika, tel.: +421 2 48234 111, www.unb.sk
          WebCoding © 2010 RITECH s.r.o;   WebReDesign 2015 - Martin Lukáč