NTIC Národné toxikologické informačné centrum

Univerzitná nemocnica Bratislava
24 - hodinová konzultačná služba pri akútnych intoxikáciách: +421 2 5477 4166, +421 911 166 066
Úvodná stránka

Kniha Neotrávte sa! je príručkou prvej pomoci pri otravách v domácnosti.
HADY
 
Odborné články Hady na Slovensku Fotogaléria hadov

NEJEDOVATÉ HADY NA SLOVENSKU

UŽOVKY

V našich zemepisných šírkach sa okrem vretenice - zmije najviac vyskytujú užovky.

Užovky patria do najbohatšej čeľade hadov – do čeľade Colubridae ( užovkovité ).

Možno ich zaradiť medzi hady aglyfné.

Aglyfné hady sú tzv. nejedovaté hady.


Hoci majú vyvinuté jedové žľazy ich používanie im znemožňuje absencia funkčného jedového kanálika s vývodom do zubov. Obsah žliaz v malom množstve samovoľne vyteká do ústnej dutiny.

Po uhryznutí týmto »nejedovatým hadom« je možno vzácne zaznamenať malú lokálnu reakciu. Vzhľadom k tomu, že ústna mikroflóra plazov môže byť kontaminovaná pre ľudí patogénnymi baktériami, je nutné venovať pozornosť možnej infekcii v mieste uhryznutia.


Na Slovensku žijúce užovky nie sú nebezpečné.Aglyfný typ zubov
Aglyfný typ zubov
Rovnako dlhé nediferencované zuby, hladké bez ryhovania, nemajú kanáliky s jedom a sú neškodné.

Na Slovensku žije


Užovka obojková – Natrix natrix
Užovka hladká – Coronella austriaca
Užovka stromová – Zamenis longissimus
Užovka fŕkaná – Natrix tessellata

Hady na Slovensku

     Jedovaté hady
          Vretenica severná

     Nejedovaté hady
          Užovka obojková – Natrix natrix
          Užovka hladká – Coronella austriaca
          Užovka stromová – Zamenis longissimus
          Užovka fŕkaná – Natrix tessellata

     Intoxikácia
          Toxíny
          Lokálne príznaky intoxikácie
          Celkové príznaky intoxikácie

     Terapia
          Prvá pomoc laická
          Postup pri ohlasovaní nehody
          Antisérum hadieho jedu
          Epidemiológia pohryzenia vretenicou severnou

     Ako ich rozpoznať
          Rozlíšenie užovky a vretenice

Použité zdroje:

VALENTA J.: Jedovatí hadi, intoxikace, terapie, Nakladatelství Galén, 2008 401 s.

Po slovensky   English  

Vyhľadávanie na NTIC.SK:

Kontakt

Non - stop linka:
Konzultačná služba pri akútnych intoxikáciách
+421 2 5477 4166
+421 911 166 066

NTIC
Limbová 5,
833 05 Bratislava
E-mail: ntic@ntic.sk

Kontakt pre výrobcov (KBÚ):
Tel.: +421 2 5465 2307
E-mail: kbu@ntic.sk


 


Každoročne dochádza neraz i k závažným intoxikáciám detí i dospelých najmä v letnom období, počas prázdnin a dovoleniek.Antidotárium bolo napísané s cieľom uľahčiť orientáciu v používaní antidot (protijedov) pri akútnych intoxikáciách.

          © 2015 - Národné toxikologické informačné centrum, Univerzitná nemocnica Bratislava, Pažítková 4, 821 01 Bratislava, Slovenská republika, tel.: +421 2 48234 111, www.unb.sk
          WebCoding © 2010 RITECH s.r.o;   WebReDesign 2015 - Martin Lukáč