NTIC Národné toxikologické informačné centrum

Univerzitná nemocnica Bratislava
24 - hodinová konzultačná služba pri akútnych intoxikáciách: +421 2 5477 4166, +421 911 166 066
Úvodná stránka

Kniha Neotrávte sa! je príručkou prvej pomoci pri otravách v domácnosti.
NTIC
 
História Úlohy a funkcie Spolupráca PracovníciHISTÓRIA NTIC

Nebývalý rozmach chemického a farmaceutického priemyslu najmä v druhej polovici 20. storočia mal za následok okrem iného i vzrast počtu intoxikácií rôznymi chemickými látkami, ktoré nás obklopujú. Z tohoto dôvodu sa čoraz nástojčivejšie dostávala do popredia potreba zriadenia informačného centra, ktoré by sústreďovalo, analyzovalo a následne poskytovalo informácie o priemyslových prípravkoch a liekoch lekárom pri intoxikáciách.

Na Slovensku bolo Toxikologické informačné centrum (TIC) založené v roku 1968 pri Klinike pracovného lekárstva a toxikológie NsP akad. L. Dérera v Bratislave (dnes KPLaT UNB Bratislava). Iniciátorka založenia TIC bola MUDr. Oľga Stavrovská v spolupráci s prednostom Kliniky pracovného lekárstva prof. MUDr. Milošom Nosáľom. Významne k rozšíreniu databázy prispela RNDr. Oľga Horáková, CSc. Od roku 1992 sa stala vedúcou TIC PharmDr. Silvia Plačková, PhD., MPH. V marci r. 2006 získalo TIC štatút Národného toxikologického informačného centra.NTIC
Univerzitná nemocnica Bratislava


Po slovensky   English  

Vyhľadávanie na NTIC.SK:

Kontakt

Non - stop linka:
Konzultačná služba pri akútnych intoxikáciách
+421 2 5477 4166
+421 911 166 066

NTIC
Limbová 5,
833 05 Bratislava
E-mail: ntic@ntic.sk

Kontakt pre výrobcov (KBÚ):
Tel.: +421 2 5465 2307
E-mail: kbu@ntic.sk


 


Každoročne dochádza neraz i k závažným intoxikáciám detí i dospelých najmä v letnom období, počas prázdnin a dovoleniek.Antidotárium bolo napísané s cieľom uľahčiť orientáciu v používaní antidot (protijedov) pri akútnych intoxikáciách.

          © 2015 - Národné toxikologické informačné centrum, Univerzitná nemocnica Bratislava, Pažítková 4, 821 01 Bratislava, Slovenská republika, tel.: +421 2 48234 111, www.unb.sk
          WebCoding © 2010 RITECH s.r.o;   WebReDesign 2015 - Martin Lukáč