NTIC Národné toxikologické informačné centrum

Univerzitná nemocnica Bratislava
24 - hodinová konzultačná služba pri akútnych intoxikáciách: +421 2 5477 4166, +421 911 166 066
Úvodná stránka

Kniha Neotrávte sa! je príručkou prvej pomoci pri otravách v domácnosti.
KONTAKT
 NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM


Univerzitná nemocnica Bratislava
Pracovisko - Nemocnica akad. L. Dérera, Kramáre
Klinika pracovného lekárstva a toxikológie LF UK, SZU a UNB

Limbová 5
833 05 Bratislava


24 hodinová konzultačná služba pri akútnych intoxikáciách:

telefón: +421 2 5477 4166

mobil: +421 911 166 066

e-mail: ntic@ntic.sk

Informácie o spracovaní osobných údajov nájdete na http://www.unb.sk/ochrana-osobnych-udajov/Kontakt pre výrobcov (KBÚ):

telefón: +421 2 5465 2307
e-mail: kbu@ntic.skBratislava


Po slovensky   English  

Vyhľadávanie na NTIC.SK:

Kontakt

Non - stop linka:
Konzultačná služba pri akútnych intoxikáciách
+421 2 5477 4166
+421 911 166 066

NTIC
Limbová 5,
833 05 Bratislava
E-mail: ntic@ntic.sk

Kontakt pre výrobcov (KBÚ):
Tel.: +421 2 5465 2307
E-mail: kbu@ntic.sk


 


Každoročne dochádza neraz i k závažným intoxikáciám detí i dospelých najmä v letnom období, počas prázdnin a dovoleniek.Antidotárium bolo napísané s cieľom uľahčiť orientáciu v používaní antidot (protijedov) pri akútnych intoxikáciách.

          © 2015 - Národné toxikologické informačné centrum, Univerzitná nemocnica Bratislava, Pažítková 4, 821 01 Bratislava, Slovenská republika, tel.: +421 2 48234 111, www.unb.sk
          WebCoding © 2010 RITECH s.r.o;   WebReDesign 2015 - Martin Lukáč