NTIC Národné toxikologické informačné centrum

Univerzitná nemocnica Bratislava
24 - hodinová konzultačná služba pri akútnych intoxikáciách: +421 2 5477 4166, +421 911 166 066
Úvodná stránka

Kniha Neotrávte sa! je príručkou prvej pomoci pri otravách v domácnosti.
UŽITOČNÉ LINKY
 1. Ministerstvo zdravotníctva SR
Limbová 2, Bratislava
02 5937 3111
www.health.gov.sk

2. Linka záchrany
0805 111 313

3. Záchranári
www.112.sk

4. Mladý záchranár
www.mladyzachranar.sk

5. Centrum pre chemické látky a prípravky
Mierová 17, Bratislava
https://www.mhsr.sk/obchod/centrum-pre-chemicke-latky-a-pripravky/vseobecny-uvod 

6. Ekotoxikologické centrum Bratislava s.r.o.
Tomášikova 10/F
821 03 Bratislava
02 4594 3712
www.ekotox.sk

7. Zbierka zákonov
www.zbierka.sk
jaspi.justice.gov.sk


8. Toxikologické laboratórium - Synlab
areál UNB - Nemocnica akad. L Dérera,  Limbová 5, Bratislava
02 5954 2929
www.synlab.sk

9. Centrum pre liečbu drogových závislostí
Hraničná 2, Bratislava
02 5341 7462
www.cpldz.sk

10. www.nahuby.sk

11. UKSUP - Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky
Matúškova 21, Bratislava
02 6442 085?
www.uksup.sk

12. UPKM-Ústav preventívnej a klinickej medicíny, výskumná základňa SZU
Limbová 12, Bratislava
www.szu.sk

13. Úrad verejného zdravotníctva
Bratislava, Trnavská 52
www.uvzsr.sk

14. Štátny ústav pre kontrolu liečiv
Kvetná 11, Bratislava
www.sukl.sk

15. Ministerstvo hospodárstva
Mierová 19, Bratislava
www.economy.gov.sk

16. Civilná obrana


17. Národný ústav detských chorôb
Limbová 1
www.nudch.eu

18. Detská fakultná nemocnica Banská Bystrica
Nám. L. Svobodu č.4
www.dfnbb.sk

19. Detská fakultná nemocnica Košice
Trieda SNP č.1
www.dnkosice.sk

20. Stránky o drogách
www.slovenskobezdrog.sk
www.primar.sk
www.infodrogy.sk
 Stanovenie drog - laboratórium Synlab - www.synlab.sk

21. Záchranné zložky
Záchranná a dopravná zdravotnícka služba Bratislava
Falck Záchranná
Horská záchranná služba
Letecká záchranná zdravotná služba
Hasičský a záchranný zbor
Policajný zbor
Ozbrojené sily SR
Železničná polícia

22. Alkohol
https://www.npz.sk/sites/npz/Stranky/NpzArticles/2013_06/Zavislost_od_alkoholu_a_jej_liecba.aspx?did=2&sdid=54&tuid=0&

23. Rastliny, huby, hady
- Prírodovedné múzeum: https://www.snm.sk/
- Prírodovedecká fakulta: https://fns.uniba.sk/
 
23. Ortuť a jej riziká
- http://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=103&Itemid=106
Ako sa zbaviť ortuti - https://www.minzp.sk/informacie/tlacovy-servis/tlacove-spravy/ako-spravne-zbavit-ortuti.html
 

Po slovensky   English  

Vyhľadávanie na NTIC.SK:

Kontakt

Non - stop linka:
Konzultačná služba pri akútnych intoxikáciách
+421 2 5477 4166
+421 911 166 066

NTIC
Limbová 5,
833 05 Bratislava
E-mail: ntic@ntic.sk

Kontakt pre výrobcov (KBÚ):
Tel.: +421 2 5465 2307
E-mail: kbu@ntic.sk


 


Každoročne dochádza neraz i k závažným intoxikáciám detí i dospelých najmä v letnom období, počas prázdnin a dovoleniek.Antidotárium bolo napísané s cieľom uľahčiť orientáciu v používaní antidot (protijedov) pri akútnych intoxikáciách.

          © 2015 - Národné toxikologické informačné centrum, Univerzitná nemocnica Bratislava, Pažítková 4, 821 01 Bratislava, Slovenská republika, tel.: +421 2 48234 111, www.unb.sk
          WebCoding © 2010 RITECH s.r.o;   WebReDesign 2015 - Martin Lukáč