NTIC Národné toxikologické informačné centrum

Univerzitná nemocnica Bratislava
24 - hodinová konzultačná služba pri akútnych intoxikáciách: +421 2 5477 4166
Úvodná stránka

Kniha Neotrávte sa! je príručkou prvej pomoci pri otravách v domácnosti.
UŽITOČNÉ LINKY
 1. Ministerstvo zdravotníctva SR

Limbová 2, Bratislava
02 5937 3111

www.health.gov.sk


2. Linka záchrany

0805 111 313

www.linkazachrany.sk


3. Záchranári.sk

www.zachranari.sk

www.112.sk

4. Mladý záchranár

www.mladyzachranar.sk


5. Centrum pre chemické látky a prípravky

Mierová 17, Bratislava

www.mhsr.sk


6. Ekotoxikologické centrum Bratislava s.r.o.

Tomášikova 10/F
821 03 Bratislava
02 4594 3712

www.ekotox.sk


7. Zbierka zákonov

www.zbierka.sk

jaspi.justice.gov.sk


8. Toxikologické laboratórium - Synlab

FNsP Bratislava-Kramáre, Limbová 5
02 5954 2929


9. Centrum pre liečbu drogových závislostí

Hraničná 2, Bratislava
02 5341 7462

www.cpldz.sk


10. www.nahuby.sk


11. UKSUP - Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky

Matúškova 21, Bratislava
02 6442 085?

www.uksup.sk


12. UPKM-Ústav preventívnej a klinickej medicíny, výskumná základňa SZU

Limbová 12, Bratislava

www.szu.sk


13. Úrad verejného zdravotníctva

Bratislava, Trnavská 52

www.uvzsr.sk


14. Štátny ústav pre kontrolu liečiv

Kvetná 11, Bratislava

www.sukl.sk


15. Ministerstvo hospodárstva

Mierová 19, Bratislava

www.economy.gov.sk


16. Civilná obrana

www.uco.sk


17. Detská fakultná nemocnica Bratislava

Limbová 1

www.dfnsp.sk


18. Detská fakultná nemocnica Banská Bystrica

Nám. L. Svobodu č.4

www.dfnbb.sk


19. Detská fakultná nemocnica Košice

Trieda SNP č.1

www.dnkosice.sk


20. Stránky o drogách

www.nikdy.com

www.medicus.sk/FAQ/drogy.htm

www.primar.sk

www.infodrogy.sk


21. Záchranné zložky

Záchranná a dopravná zdravotnícka služba Bratislava

Falck Záchranná

Horská záchranná služba

Letecká záchranná zdravotná služba

Hasičský a záchranný zbor

Policajný zbor

Ozbrojené sily SR

Železničná polícia

Po slovensky   English   Deutsch

Vyhľadávanie na NTIC.SK:

Kontakt

Non - stop linka:
Konzultačná služba pri akútnych intoxikáciách
+421 2 54 774 166

NTIC
Limbová 5,
833 05 Bratislava
Tel.: +421 2 5465 2307
GSM: +421 911 166 066
E-mail: ntic@ntic.sk

Kontakt pre výrobcov (KBÚ):
Tel.: +421 2 5465 2307
E-mail: kbu@ntic.sk


 


Každoročne dochádza neraz i k závažným intoxikáciám detí i dospelých najmä v letnom období, počas prázdnin a dovoleniek.Antidotárium bolo napísané s cieľom uľahčiť orientáciu v používaní antidot (protijedov) pri akútnych intoxikáciách.

          © 2015 - Národné toxikologické informačné centrum, Univerzitná nemocnica Bratislava, Pažítková 4, 821 01 Bratislava, Slovenská republika, tel.: +421 2 48234 111, www.unb.sk
          WebCoding © 2010 RITECH s.r.o;   WebReDesign 2015 - Martin Lukáč