NTIC Národné toxikologické informačné centrum

Univerzitná nemocnica Bratislava
24 - hodinová konzultačná služba pri akútnych intoxikáciách: +421 2 5477 4166, +421 911 166 066
Úvodná stránka

Kniha Neotrávte sa! je príručkou prvej pomoci pri otravách v domácnosti.
ODBORNÁ VEREJNOSŤ
 

Spolupráca NTIC s nemocničnými lekárňamiPDF verziaODBORNÉ ODPORÚČANIE NTIC PRI INTOXIKÁCII METANOLOM


MMS (Miracle Mineral Solution) - Zázračný minerálny roztok?

Riziká užívania neschválených prípravkov nakupovaných cez internet

Autor: PharmDr. Blažena Cagáňová, PhD.Otrava alkoholom

Lekarnik_JK_OH.pdf


MELAMÍN

MELAMÍN je dusíkatá heterocyklická zlúčenina zložená z triazínu a triamínu. Ide o stabilnú kryštalickú látku, rozpustnú vo vode, ktorej malá molekula obsahuje 66% dusíka. Bola syntetizovaná v roku 1830 a začala sa využívať v roku 1937. Pre svoje vynikajúce vlastnosti v materiáloch ( tvrdosť, lesk a trvanlivosť), vysokú odolnosť voči teplote, chemikáliam a vlhkosti sa používa všade vo svete vo veľkom množstve na prípravu moderných plastických hmôt. Pridáva sa do náterov, stien, podláh, tvorí povrchy nábytku, kuchynských liniek.
V niektorých krajinách sa používa do hnojív pre vysoký obsah dusíkatých látok.

Čínski výrobcovia pridávajú lacný melamín aj do výrobkov. Zistilo sa, že aj do potravín, u ktorých chcú zvýšiť obsah bielkovín. Obsah bielkovín sa stanovuje väčšinou na základe množstva prítomného dusíka.

FDA/Americká agentúra pre potraviny a lieky/ nariadila 100% testovanie na melamín aj na dodávky gluténu z Číny. (pšeničný glutén – lepok, pochádza z Číny, odtiaľ sa dostal do Japonska, jedlá z neho predstavujú dobrý zdroj bielkovín / seitan /, pridáva sa i do polievok. Glutén je zložený z 2 proteínov gliadínu a glutenínu).

Toxicita melamínu bola u ľudí málo známa, ale v roku 2008 zomreli 4 deti v Číne po požití sušeného mlieka s prímesou melamínu, viac než 50 000 detí ochorelo a 160 detí je v kritickom stave / sept.2008/.

Príznaky otravy melamínom :
prítomnosť krvi v moči, znížená tvorba moču, anúria (nedostatočná tvorba moču), infekcia obličiek, zvýšený krvný tlak.

Zatiaľ čo bežné laboratórne zvieratá (myš a potkan) sú na melamín odolné, mačka a pes sú naopak veľmi citlivé a melamín u nich spôsobuje zlyhanie obličiek, na ktoré zvieratá uhynuli.

Požitie melamínu môže viesť k reprodukčným zmenám, umožňuje vznik konkrementov v obličkách, v močovom mechúri a ďalej vznik karcinómu močového mechúra a spôsobuje zlyhanie obličiek.

Pozn. : veľmi nebezpečná môže byť pyrolýza melamínu, pri ktorej vzniká kyanovodík. K takej situácii dochádza pri požiari hmôt na báze melamínu (kuchynské linky).


Literatúra : OECD SIDS, CasNo108-78-1, Melamine, Patočka 2008, Levin, 1997, Puschner 2007, Yamamoto 2008, materiál WHO 2008 (kompletné citácie dostupné v NTIC)

LAVÁŽ ŽALÚDKA

Medicínsky monitor 1/2004, s.36-37

Laváž žalúdka – koniec mýtu(?)

Igor Bátora, Silvia Plačková

Akútne intoxikácie u detí v r. 2008

Chronická intoxikácia námelovými alkaloidmi užívanými pri liečbe migrény

Intoxikácia atomoxetínom

Intoxikácia levetiracetamom

Intoxikácia paracetamolom pri samoliečiteľstve

Intoxikácia veterinárnym ATB

Liečba metformínom a laktátová acidóza

Neočakávané komplikácie liečby antipsychotikami

Neúmyselné predávkovanie teofylínom

Predávkovanie lítiom

Predávkovanie železom v gravidite

Tramadol - toxicita pri predávkovaní

Využitie mimotelovej eliminácie v toxikológii

Závažné komplikácie liečby perorálnymi antidiabetikami

Syntax highlighting powered by GeSHi Help Guide | Forums| Licence Běží díky net2ftp - a web based FTP client Add to: Del.icio.us | Digg | Reddit
Po slovensky   English  

Vyhľadávanie na NTIC.SK:

Kontakt

Non - stop linka:
Konzultačná služba pri akútnych intoxikáciách
+421 2 5477 4166
+421 911 166 066

NTIC
Limbová 5,
833 05 Bratislava
E-mail: ntic@ntic.sk

Kontakt pre výrobcov (KBÚ):
Tel.: +421 2 5465 2307
E-mail: kbu@ntic.sk


 


Každoročne dochádza neraz i k závažným intoxikáciám detí i dospelých najmä v letnom období, počas prázdnin a dovoleniek.Antidotárium bolo napísané s cieľom uľahčiť orientáciu v používaní antidot (protijedov) pri akútnych intoxikáciách.

          © 2015 - Národné toxikologické informačné centrum, Univerzitná nemocnica Bratislava, Pažítková 4, 821 01 Bratislava, Slovenská republika, tel.: +421 2 48234 111, www.unb.sk
          WebCoding © 2010 RITECH s.r.o;   WebReDesign 2015 - Martin Lukáč