NTIC Národné toxikologické informačné centrum

Univerzitná nemocnica Bratislava
24 - hodinová konzultačná služba pri akútnych intoxikáciách: +421 2 5477 4166, +421 911 166 066
Úvodná stránka

Kniha Neotrávte sa! je príručkou prvej pomoci pri otravách v domácnosti.
VEREJNOSŤ
 
Lieky Chemikálie Rastliny, huby Chemikálie v domácnostiRASTLINY, HUBYZÁSADY PREVENCIE
Skontrolujte, či v byte, kde je malé dieťa, nemáte rastliny s jedovatými listami alebo kvetmi.

Ak idete s dieťaťom do prírody, vysvetlite mu, že nemôže voľne jesť lesné plody, rastliny a huby bez toho, aby vám ich predtým ukázalo.

Kontrolujte, kde sa pohybuje; vyberajte také lokality, kde viete, že nie sú jedovaté plody a rastliny. Pri zbere húb ho postupne oboznámte so základnými znakmi jedlých a jedovatých húb.

Deti do šiestich rokov by nemali konzumovať žiadne huby. Nikdy neochutnávajte surové huby, najmä pred deťmi, huby vždy správne skladujte a zbierajte (nie do igelitových alebo mikroténových vreciek).

V prípade, že si nie ste istí identifikáciou húb, navštívte hubársku poradňu Huby vždy dostatočne tepelne upravte.

Upozornenie!!!

V letnom období je paleta nástrah vo forme rastlín a ich plodov veľká a rôznorodá. Časté sú otravy jedovatými bobuľami ľuľkovca zlomocného (Atropa bella-donna, Solanaceae), ktoré vábia deti svojimi čiernymi a lesklými plodmi. Častou príčinou otravy býva lákavý vzhľad rastlín (farba, tvar, vôňa), prípadne podobnosť niektorých jedovatých rastlín (alebo ich častí) so známymi nejedovatými rastlinami.PRVÁ POMOCAk dieťa požilo plody alebo iné časti rastlín, treba okamžite konzultovať lekára. Prineste so sebou rastlinu s listami a plodmi, resp. časť rastliny na identifikáciu. Nedávajte deťom do 10 rokov konzumovať jedlo z húb. Ak sa po požití húb dostavia príznaky otravy ako bolesti brucha, vracanie a hnačky, podajte dieťaťu 10-20 tabliet aktívneho uhlia rozdrvených a rozmiešaných v primeranom množstve vody a dopravte dieťa do nemocnice. Zoberte so sebou zvyšky húb a jedla, prípadne zvratky dieťaťa, kvôli identifikácii húb. Otravu nepodceňujte, po požití smrteľne jedovatej muchotrávky zelenej môžu príznaky otravy nastúpiť po 6-12, ba i po 24 hodinách. Čím skôr vyhľadáte lekára, tým je väčšia šanca na prežitie.

Po slovensky   English  

Vyhľadávanie na NTIC.SK:

Kontakt

Non - stop linka:
Konzultačná služba pri akútnych intoxikáciách
+421 2 5477 4166
+421 911 166 066

NTIC
Limbová 5,
833 05 Bratislava
E-mail: ntic@ntic.sk

Kontakt pre výrobcov (KBÚ):
Tel.: +421 2 5465 2307
E-mail: kbu@ntic.sk


 


Každoročne dochádza neraz i k závažným intoxikáciám detí i dospelých najmä v letnom období, počas prázdnin a dovoleniek.Antidotárium bolo napísané s cieľom uľahčiť orientáciu v používaní antidot (protijedov) pri akútnych intoxikáciách.

Vyhlásenie o prístupnosti

© 2015 - Národné toxikologické informačné centrum, Univerzitná nemocnica Bratislava, Pažítková 4, 821 01 Bratislava, Slovenská republika, tel.: +421 2 48234 111, www.unb.sk

WebCoding © 2010 RITECH s.r.o; 2015 - UNB