NTIC Národné toxikologické informačné centrum

Univerzitná nemocnica Bratislava
24 - hodinová konzultačná služba pri akútnych intoxikáciách: +421 2 5477 4166, +421 911 166 066
Úvodná stránka

Kniha Neotrávte sa! je príručkou prvej pomoci pri otravách v domácnosti.
NTIC
 
História Úlohy a funkcie Spolupráca PracovníciSPOLUPRÁCA

Doma

Domáca spolupráca

So zahraničím

Spolupráca so zahraničím spočíva vo výmene skúseností, poznatkov a materiálov s ostatnými toxikologickými informačnými centrami vo svete. Naše NTIC je členom Európskej asociácie toxikologických centier a klinických toxikológov (EAPCCT) a zúčastňuje sa na medzinárodných seminároch, kongresoch a sympóziách, poriadaných touto asociáciou. NTIC ďalej spolupracuje s Medzinárodným programom chemickej bezpečnosti (IPCS INTOX) pri WHO, s Americkou asociáciou toxikologických centier (AAPCC), Americkou akadémiou klinických toxikológov (AACT) a Austrálskou spoločnosťou klinickej a experimentálnej farmakológie a toxikológie (ASCEPT).Po slovensky   English  

Vyhľadávanie na NTIC.SK:

Kontakt

Non - stop linka:
Konzultačná služba pri akútnych intoxikáciách
+421 2 5477 4166
+421 911 166 066

NTIC
Limbová 5,
833 05 Bratislava
E-mail: ntic@ntic.sk

Kontakt pre výrobcov (KBÚ):
Tel.: +421 2 5465 2307
E-mail: kbu@ntic.sk


 


Každoročne dochádza neraz i k závažným intoxikáciám detí i dospelých najmä v letnom období, počas prázdnin a dovoleniek.Antidotárium bolo napísané s cieľom uľahčiť orientáciu v používaní antidot (protijedov) pri akútnych intoxikáciách.

Vyhlásenie o prístupnosti

© 2015 - Národné toxikologické informačné centrum, Univerzitná nemocnica Bratislava, Pažítková 4, 821 01 Bratislava, Slovenská republika, tel.: +421 2 48234 111, www.unb.sk

WebCoding © 2010 RITECH s.r.o; 2015 - UNB