NTIC Národné toxikologické informačné centrum

Univerzitná nemocnica Bratislava
24 - hodinová konzultačná služba pri akútnych intoxikáciách: +421 2 5477 4166, +421 911 166 066
Úvodná stránka

Kniha Neotrávte sa! je príručkou prvej pomoci pri otravách v domácnosti.
VEREJNOSŤ
 
Lieky Chemikálie Rastliny, huby Chemikálie v domácnosti

ČO ROBIŤ PRI OTRAVE

Prečítajte si celý článok vo formáte PDF...LIEKYZÁSADY PREVENCIE
Ukladajte lieky mimo dosahu detí v uzamkýnateľných nádobách a priestoroch.

• Neužívajte lieky pred deťmi, rady totiž napodobňujú dospelých.

• Deťom postupne vysvetľujte, že lieky nesmú voľne konzumovať; nie sú to cukríky. Ak idete na dovolenku, lieky skladujte v špeciálnej uzamkýnateľnej nádobe mimo dosahu detí.

• Ak dávate deti k starým rodičom, skontrolujte, kde majú uložené lieky. Lieky, ktoré užívajú, môžu už v dávke niekoľko tabliet spôsobiť závažnú otravu, ba i smrť. Neskladujte lieky v obaloch od potravín alebo v iných ako pôvodných obaloch.

• Pri podávaní liekov deťom, skontrolujte, či sú v škatuľke správne lieky (v zhode s názvom na obale) a vždy dodržujte dávkovanie podľa predpisu, ako aj odporúčaný spôsob podávania.

• Doma zbytočne neskladujte nepoužité lieky, odovzdajte ich v lekárni.

• Neodhadzujte lieky do kontajnerov, deti ich môžu nájsť pri hraní.PRVÁ POMOC• Ak ste pristihli dieťa v okamihu, keď prehltlo lieky, okamžite kontaktujte NTIC, záchrannú zdravotnú službu alebo svojho lekára. Nevyvolávajte vracanie bez konzultácie. Nevyvolávajte vracanie u detí, ktoré majú menej ako 6 mesiacov - nemajú ešte vyvinuté reflexné vracanie.

Nedávajte deťom piť teplú slanú vodu na vyvolanie vracania, pretože samotný roztok by mohol spôsobiť otravu.

Prehnite si dieťa cez koleno, aby malo hlavu nižšie ako trup, a podráždite mu koreň jazyka prstom alebo rúčkou lyžičky. Ak sa vám nepodarí vyvolať vracanie, zbytočne sa nezdržujte a nestrácajte čas! Môžu sa začať prejavovať príznaky otravy. Podajte dieťaťu aktívne uhlie (čierne uhlie - Carbosorb, Carbocit a pod.) - 10-20 tabliet uhlia rozdrvených a rozmiešaných v primeranom množstve vody. Ihneď vyhľadajte lekársku pomoc! Ak veziete dieťa do nemocnice vlastným autom, dieťa by malo ležať na sedadle položené bruchom cez kolená dospelého, hlavu má mať otočenú nabok, aby nevdýchlo zvratky.

• Nezabudnite vziať so sebou zvyšky liekov alebo obaly z liekov. Otravu nepodceňujte, už požitie dvoch tabliet niektorých liekov môže spôsobiť smrť!

Po slovensky   English  

Vyhľadávanie na NTIC.SK:

Kontakt

Non - stop linka:
Konzultačná služba pri akútnych intoxikáciách
+421 2 5477 4166
+421 911 166 066

NTIC
Limbová 5,
833 05 Bratislava
E-mail: ntic@ntic.sk

Kontakt pre výrobcov (KBÚ):
Tel.: +421 2 5465 2307
E-mail: kbu@ntic.sk


 


Každoročne dochádza neraz i k závažným intoxikáciám detí i dospelých najmä v letnom období, počas prázdnin a dovoleniek.Antidotárium bolo napísané s cieľom uľahčiť orientáciu v používaní antidot (protijedov) pri akútnych intoxikáciách.

          © 2015 - Národné toxikologické informačné centrum, Univerzitná nemocnica Bratislava, Pažítková 4, 821 01 Bratislava, Slovenská republika, tel.: +421 2 48234 111, www.unb.sk
          WebCoding © 2010 RITECH s.r.o;   WebReDesign 2015 - Martin Lukáč