NTIC Národné toxikologické informačné centrum

Univerzitná nemocnica Bratislava
Non-stop 24-hour consultation in case of acute intoxication: +421 2 5477 4166

REGISTRATION
 

Registration of chemicals in Slovakia

Chemical Substances
European Chemicals Agency (ECHA)
www.echa.europa.eu

Biocides
Centre for Chemical Substances and Preparations
CCHLP, Centrum pre chemické látky a prípravky
REACH and CLP Helpdesk, Mierova 19, 827 15 Bratislava,
Website: http://www.mhsr.sk/10800-menu/143074s
Webform: http://helpdesk.ccsp.sk
Tel.: 00421 2 4854 4511


Pesticides
Central Controlling and Testing Institute in Agriculture
Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky (ÚKSÚP)
Matúškova 21, 833 16 Bratislava,
Tel.: 00421 2 59 880 200
E-mail: uksup@uksup.sk

www.uksup.skCosmetic Products
Public Health Authority of the Slovak Republic
Úrad verejného zdravotníctva SR (ÚVZ SR)
Trnavská 52, 826 45 Bratislava
Tel.: 00421 2 49 284 111
E-mail: uvzsr@uvzsr.sk

www.uvzsr.sk

Po slovensky   English    © 2015 Univerzitná nemocnica Bratislava (University Hospital Bratislava), Pažítková 4, 821 01 Bratislava, Slovakia, tel.:+421 2 48234 111, web: www.unb.sk

Home